Loading...
7o Security Project 20192018-12-12T10:10:41+00:00

7o SECURITY PROJECT

1 – 2 Μαρτίου 2019 – Αθήνα, Grand Hyatt Athens

Διοργάνωση

Με την υποστήριξη

Με την Αιγίδα του Επιστημονικού Φορέα

Με την Υποστήριξη

Το 7ο Συνέδριο Security Project – που θα πραγματοποιηθεί στις 1 & 2  Μαρτίου 2018 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο  Grand Hyatt Athens, από την Smart Press και το περιοδικό Security Manager – θα αποτελέσει για ακόμα μια χρονιά την ετήσια κορυφαία συνάντηση των ειδικών και επαγγελματιών στον τομέα της ασφάλειας και προστασίας και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο και σημαντικότερο συνεδριακό event για το management, τις υπηρεσίες και τις τεχνολογίες security στην Ελλάδα.

Ζούμε σε ένα κόσμο όπου οι κίνδυνοι συνεχώς εξελίσσονται, οι απειλές διευρύνονται και οι ανάγκες για ασφάλεια και προστασία αυξάνονται. Προκειμένου λοιπόν να ενισχυθεί ουσιαστικά το επίπεδο ασφάλειας, απαιτείται μια σύγχρονη προσέγγιση διαχείρισης και αντιμετώπισης των κινδύνων του σήμερα, που θα αξιοποιεί έξυπνες στρατηγικές και ευφυείς τεχνολογίες.

Τον στόχο αυτό αναμένεται να αναδείξει το 7ο Συνέδριο για θέματα ασφάλειας Security Project,  ανοίγοντας τον διάλογο για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την εξέλιξη της εγκληματικότητας κάθε κλίμακας μέσα στις πόλεις, τις μεθόδους που αναπτύσσονται για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των σημερινών απειλών και την αξία της πρόληψης για την προστασία των υποδομών, των εγκαταστάσεων, της περιουσίας και των αγαθών και φυσικά πάνω από όλα της ανθρώπινης ζωής.   

Η δημιουργία κουλτούρας ασφάλειας στο κράτος, τους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις αλλά και την κοινωνική και ιδιωτική μας ζωής, η βέλτιστη διαχείριση των κινδύνων μέσα από επιστημονικές αναλύσεις αλλά και επιχειρησιακή δράση και η περεταίρω αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογικών λύσεων που αναπτύσσονται για την ασφάλεια αποτελούν τους βασικούς πυλώνες υλοποίησης του στόχου που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του Security Project   

Το  συνέδριο διακρίνεται όπως πάντα σε 2 θεματικές ημερίδες.
Την 1η ημέρα – Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 –  θα πραγματοποιηθεί το Security Manager Forum, ενώ την 2η ημέρα  Σάββατο 2 Μαρτίου θα διοργανωθεί η ημερίδα Security Technology Day.

Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 –

Η αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών με έξυπνη διαχείριση 

Κατά την 1η ημέρα του Συνεδρίου θα διοργανωθούν παρουσιάσεις και συζητήσεις με τη συμμετοχή επιστημόνων και ειδικών στελεχών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ασφάλειας,  που θα αναδείξουν τις σύγχρονες προκλήσεις στο τομέα του Security & Safety που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα οι εθνικές υποδομές, οι δημόσιοι χώροι,  οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί κάθε μεγέθους και κατηγορίας, αλλά και ευρύτερα οι πολίτες και η κοινωνία. Συγκεκριμένα,  θα αναλυθούν οι εξελίξεις σχετικά με τις νέες μορφές απειλών,  που σχετίζονται με την τρομοκρατία, τον εξτρεμισμό, το οργανωμένο έγκλημα, αλλά και τη μικρή και μεσαία εγκληματικότητα. Επιπρόσθετα,  θα παρουσιαστούν τρόποι ουσιαστικής αντιμετώπισης των σύγχρονων κινδύνων με έμφαση στην έξυπνη διαχείριση, την προληπτική δράση, την αναβάθμιση της επιχειρησιακής δυνατότητας του τομέα υπηρεσιών ασφάλειας και τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία.

Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 – 

Πως οι έξυπνες τεχνολογίες αναβαθμίζουν τα έργα ασφάλειαςς 

Στη διάρκεια του προγράμματος της 2ης ημέρας του συνεδρίου, επαγγελματίες και στελέχη από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα παρουσιάσουν τις σύγχρονες εξελίξεις στο τομέα των τεχνολογιών που αναπτύσσονται για την ασφάλεια, εστιάζοντας σε έξυπνες λύσεις που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των έργων.  Με επίκεντρο τις εφαρμογές βίντεο – επιτήρησης, συστημάτων συναγερμού, ελέγχου πρόσβασης, περιμετρικής προστασίας, πυρανίχνευσης και συνδυασμούς όλων αυτών,  θα ενημερωθούμε για το πώς οι έννοιες του Artificial Intelligence – Deep Learning,  αλλά και των άλλων σύγχρονων τάσεων ανάλυσης της εικόνας, ενοποιημένης διαχείρισης των συστημάτων, ασύρματης και υβριδικής τεχνολογίας, cloud, ΙοΤ και cyber security, επηρεάζουν ευρύτερα των τομέα των έργων φυσικής ασφάλειας και το ρόλο που καλούνται να έχουνε οι σύγχρονοι εγκαταστάτες συστημάτων ασφάλειας.

Έκθεση χορηγών εταιριών

Για ακόμα μια φορά, στα πλαίσια του Security Project 2018, θα πραγματοποιηθεί παράλληλη έκθεση των χορηγών εταιριών, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας στον τομέα των υπηρεσιών και λύσεων για την ασφάλεια, προκειμένου να ενημερωθούν «πρόσωπο με πρόσωπο» για τις δραστηριότητες τους και γενικότερα για όλες τις εξελίξεις στο χώρο.

 

Το συνεδριακό Event που εμπιστεύεται η αγορά και ο τομέας του security στην Ελλάδα

Η έννοια της ποιότητας, είναι εδώ και χρόνια βαθιά ριζωμένη στο DNA του Συνεδρίου Security Project και του Περιοδικού Security Manager.
Παραμένοντας σταθερά προσηλωμένα σε αξίες – με πρώτη την ποιότητα – το συγκεκριμένο event, αλλά και το περιοδικό Security Manager, αποτελούν τα σημεία αναφοράς για τον τομέα του Security στην Ελλάδα, κερδίζοντας την αναγνώριση, την εμπιστοσύνη και το σεβασμό του κλάδου και ευρύτερα της αγοράς του τομέα της ασφάλειας.

Σε κάθε διοργάνωση του Security Project, σημαντικοί φορείς, οργανισμοί και πολλές ιδιωτικές εταιρίες του τομέα των υπηρεσιών και συστημάτων ασφάλειες υποστηρίζουν το συνέδριο ως χορηγοί.

Στο Συνέδριο συμμετέχουν ως επισκέπτες:

  • Διευθυντές και Προσωπικό Τμημάτων Ασφάλειας από μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς*
  • Στελέχη και Προσωπικό των Ι.Ε.Π.ΥΑ
  • Επαγγελματίες τεχνικοί που δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση έργων και την εμπορία συστημάτων ασφάλειας
  • Στελέχη Σωμάτων Ασφάλειας
  • Ακαδημαϊκοί, επιστήμονες, ερευνητές και ιδιώτες με ευρύτερο ενδιαφέρον για το χώρο.

 *Το συνέδριο παρακολουθούν κάθε χρόνο Security Managers και στελέχη in–house τμημάτων security από εταιρίες και οργανισμούς όλων των κάθετων αγορών όπως: Τράπεζες, Βιομηχανικές Μονάδες, Εμπορικές Αλυσίδες και Πολυκαταστήματα, Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, Μεταφορές, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς, Κατασκευαστικές και Τεχνικές Επιχειρήσεις, Ναυτιλιακές Εταιρίες, Τουριστικές Μονάδες, κ.α, αλλά και από τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα που περιλαμβάνει Κρατικές Υπηρεσίες, Δημόσιους Οργανισμούς, Πρεσβείες, κ.α.

Το συνέδριο Security Project, που διοργανώνεται από την Smart Press με πυλώνα το περιοδικό Security Manager αναπτύσσει από το 2012 – που διοργανώθηκε για πρώτη φορά – μια συνεχή δυναμική, που αποτυπώνεται τόσο από τα ποσοτικά όσο και από τα ποιοτικά  χαρακτηριστικά της συμμετοχής των επισκεπτών.
Στη διοργάνωση του 2018, το Security Project προσέλκυσε περισσότερους από 800 επισκέπτες που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 40 ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ομιλίες για τις προκλήσεις και τους κινδύνους της εποχής, τη διαχείριση και διοίκηση έργων ασφάλειας και φυσικά το σημαντικό ρόλο της τεχνολογίας και των συστημάτων. 

Το Security Project διοργανώνεται κάθε χρόνο και στην Κύπρο!
 

Τα συνέδρια που διοργανώνει στην Ελλάδα η Smart Press σε ετήσια βάση είναι:

Infocom World Conference
Infocom Security
Security Project
Mobile Connected World
E-business & Social Media
Hotel Tech

Τα Β2Β έντυπα περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας της Smart Press είναι:

Infocom
Security Manager
IT Professional Security
Δορυφορικά Νέα