8o SECURITY PROJECT

Αθήνα, Divani Caravel

Διοργάνωση

Με την Αιγίδα του Επιστημονικού Φορέα

Με την Υποστήριξη

Το Συνέδριο Security Project αποτελεί κάθε χρόνο τη μεγάλη γιορτή για την Ασφάλεια στην Ελλάδα!

H ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου θα ανακοινωθεί όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες ανάλογα με τις εξελίξεις σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του COVID-19


Δημιουργούμε Σήμερα, το Ασφαλές Περιβάλλον του Αύριο

Το  Συνέδριο Security Project – που θα διοργανωθεί όπως κάθε χρόνο από την εταιρία Smart Press και το περιοδικό Security Manager  – αποτελεί το μοναδικό συνεδριακό event για το management, τις υπηρεσίες και τις τεχνολογίες Security στην Ελλάδα και ταυτόχρονα την  ετήσια κορυφαία συνάντηση των ειδικών και επαγγελματιών στον τομέα της ασφάλειας και προστασίας.

Με κεντρικό τίτλο “Δημιουργούμε Σήμερα, το Ασφαλές Περιβάλλον του Αύριο” το Security Project έχει στόχο να αναδείξει τις πολιτικές, τις στρατηγικές και τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται για την ασφάλεια και προστασία, με γνώμονα την μελλοντική τους βιωσιμότητα, ανθεκτικότητα, αξιοπιστία και απόδοση.

Όλοι γνωρίζουμε, ότι οι κίνδυνοι και οι απειλές, εξελίσσονται ποιοτικά και αυξάνονται ποσοτικά, για αυτό, θα πρέπει να εφαρμόζουμε πρακτικές διαχείρισης των κινδύνων με  μακρόπνοο σχεδιασμό και να αξιοποιούμε τεχνολογικά εργαλεία με μελλοντικό ορίζοντα αποτελεσματικότητας.

Στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, στις κρίσιμες υποδομές, στο οικιακό και ιδιωτικό μας περιβάλλον, αλλά και στη κοινωνία ευρύτερα, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια κουλτούρα ασφάλειας και προστασίας, με επίκεντρο την  πρόληψη, την βαθιά κατανόηση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των απειλών του σήμερα και των δυνητικών κινδύνων του αύριο.

Στο συνέδριο Security Project θα παρουσιάσουμε όλες εκείνες τις πτυχές μιας “futureproof” προσέγγισης για την ασφάλεια με πυλώνες όπως πάντα τις δύο θεματικές ημερίδες :

Την 1η ημέρα  θα πραγματοποιηθεί το Security Manager Forum, ενώ την 2η ημέρα  θα διοργανωθεί η ημερίδα Security Technology Day.

1η ημέρα –

Α Future-Proof Security & Safety Strategy  

Κατά την 1η ημέρα του Συνεδρίου θα διοργανωθούν παρουσιάσεις και συζητήσεις με τη συμμετοχή επιστημόνων και ειδικών στελεχών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ασφάλειας,  που θα αναδείξουν τις σύγχρονες προκλήσεις στο τομέα του Security & Safety που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα οι εθνικές υποδομές, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί κάθε μεγέθους και κατηγορίας, αλλά και ευρύτερα οι πολίτες και η κοινωνία. Συγκεκριμένα,  θα αναλυθούν οι εξελίξεις σχετικά με τις νέες μορφές απειλών,  που σχετίζονται με την τρομοκρατία, τον εξτρεμισμό, το οργανωμένο έγκλημα, αλλά και τη μικρή και μεσαία εγκληματικότητα στο πλαίσιο μιας αντεγκληματικής πολιτικής με βλέμμα προς το μέλλον. Επιπρόσθετα,  θα παρουσιαστούν τρόποι αντιμετώπισης και πρόληψης των φυσικών καταστροφών με βάση την Πολιτική Προστασία, αλλά και σύγχρονες μέθοδοι και λύσεις για την Πυρασφάλεια και φυσικά την Ασφάλεια Εγκαταστάσεων.

 2η ημέρα – Σεμινάριο Στελεχών-Προσωπικού Ασφάλειας Πρώτης Γραμμής

Ένα ημερήσιο  εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους Επαγγελματίες στο τομέα της Ασφάλειας
Για όσους εργάζονται αλλά και καθοδηγούν ανθρώπους στο πεδίο!

Θεματικές Ενότητες :

  • Αποτελεσματική Επικοινωνία και Διαχείριση Δύσκολων Καταστάσεων

  • Αντιμετώπιση Stress και Ψυχική Ανθεκτικότητα

  • Αντιμετώπιση Ψυχικά Πασχόντων στο Πεδίο

  • Stalking και Φύλαξη Προσώπων

Δείτε περισσότερες πληροφορίες

2η ημέρα –

Τεχνολογικές Λύσεις  για Έργα Ασφάλειας με Διαχρονική Αξία

Στη διάρκεια του προγράμματος της 2ης ημέρας του συνεδρίου, επαγγελματίες και στελέχη από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα παρουσιάσουν τις σύγχρονες εξελίξεις στο τομέα των τεχνολογιών που αναπτύσσονται για την ασφάλεια, εστιάζοντας σε λύσεις που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των έργων καθώς και την προσαρμοστικότητα τους στις τωρινές αλλά κυρίως στις μελλοντικές απαιτήσεις που θα προκύψουν.  Με επίκεντρο τις λύσεις βίντεο – επιτήρησης, συστημάτων συναγερμού, ελέγχου πρόσβασης, περιμετρικής προστασίας και πυρανίχνευσης και συνδυασμούς όλων αυτών στο πλαίσιο του Integration, της κεντρικής διαχείρισης και των έξυπνων αυτοματισμών, θα ενημερωθούμε μεταξύ άλλων, για το πώς επηρεάζονται τα έργα και οι εγκαταστάτες των συστημάτων ασφάλειας, από το Artificial Intelligence, τα υβριδικά συστήματα συναγερμού, τη τεχνολογία cloud, τις απαιτήσεις για Cyber Security και τη συμμόρφωση στο GDPR.

Έκθεση χορηγών εταιριών

Για ακόμα μια φορά, στα πλαίσια του Security Project 2020, θα πραγματοποιηθεί παράλληλη έκθεση των χορηγών εταιριών, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας στον τομέα των υπηρεσιών και λύσεων για την ασφάλεια, προκειμένου να ενημερωθούν «πρόσωπο με πρόσωπο» για τις δραστηριότητες τους και γενικότερα για όλες τις εξελίξεις στο χώρο.

Ποιοι Συμμετέχουν

  • Διευθυντές και Προσωπικό Τμημάτων Ασφάλειας από μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς
  • Στελέχη και Προσωπικό των Ι.Ε.Π.ΥΑ
  • Επαγγελματίες Εγκαταστάτες που δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση έργων και την εμπορία συστημάτων ασφάλειας
  • Στελέχη και Προσωπικό Σωμάτων Ασφάλειας
  • Ακαδημαϊκοίεπιστήμονεςερευνητές, εκπαιδευτές, φοιτητές και ιδιώτες με ευρύτερο ενδιαφέρον για το χώρο της Ασφάλειας

Το συνέδριο Security Project, που διοργανώνεται από την Smart Press με πυλώνα το περιοδικό Security Manager αναπτύσσει από το 2012 – που διοργανώθηκε για πρώτη φορά – μια συνεχή δυναμική, που αποτυπώνεται τόσο από τα ποσοτικά όσο και από τα ποιοτικά  χαρακτηριστικά της συμμετοχής των επισκεπτών.
Στη διοργάνωση του 2019, το Security Project προσέλκυσε περισσότερους από 800 επισκέπτες που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 45 ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ομιλίες για τις προκλήσεις και τους κινδύνους της εποχής, τη διαχείριση και διοίκηση έργων ασφάλειας και φυσικά το σημαντικό ρόλο της τεχνολογίας και των συστημάτων.

Το Security Project διοργανώνεται κάθε χρόνο και στην Κύπρο!

Τα συνέδρια που διοργανώνει στην Ελλάδα η Smart Press σε ετήσια βάση είναι:

Security Project
Infocom Security
Hotel Tech
Infocom World Conference
Mobile Connected World
E-business & Social Media

Τα Β2Β έντυπα περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας της Smart Press είναι:

Security Manager
IT Professional Security
Infocom