1η Ημέρα – Security Manager Forum

1η Ημέρα – Security Manager Forum2019-01-17T16:12:50+00:00

Παρασκευή 1 Μαρτίου

Η αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών με έξυπνη διαχείριση 

09:00 – 09:30 | Προσέλευση – Εγγραφές

09: 30 – 10:00 | Έναρξη – Χαιρετισμοί

10:00 – 11:30 |  1η ενότητα

Έξυπνες και Ασφαλείς Πόλεις 
Νέες Προκλήσεις – Ανάλυση Απειλών – Αντιεγκληματικές Πολιτικές – Σχεδιασμός Ασφάλειας – Συνεργασίες
Επιστημονική, Επιχειρησιακή, Τεχνολογική και Πολιτική Προσέγγιση

11:30 – 12:30 |  2η ενότητα
Διαχείριση Έκτακτων Αναγκών – Πυρασφάλεια  – Πολιτική Προστασία  
Σύγχρονες Απαιτήσεις  – Στρατηγικές Αντιμετώπισης Κινδύνων – Μέθοδοι και Σύγχρονα Εργαλεία Προστασίας  

12:30 – 13:00 | Διάλειμμα 

13:00 – 15:00 | 3η ενότητα

Management Έργων και Υπηρεσιών Ασφάλειας
Διοίκηση Ομάδων Ασφάλειας – Διαχείριση Προσωπικού – Προστασία Εγκαταστάσεων και Προσώπων – Μελέτες και Σχέδια Ασφάλειας